Algemene info

HET ‘ZONNIGSTE’ KOOR VAN NEDERLAND

De betekenis van Coro Cantoro is “zingen uit het hart’. Kwaliteit, spontaniteit en vrolijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen en kenmerken van de identiteit. De kracht van het koor is dan ook het uitstralen van energie en beleving.
Coro Cantoro staat ook voor multicultureel: iedereen – ongeacht achtergrond, ras, religie, of levensovertuiging – kan op basis van wederzijds respect lid worden van Coro Cantoro. Niet zo vreemd dus dat Coro Cantoro ook wel het ‘zonnigste’ koor van Nederland wordt genoemd..!

SMETTELOOS WIT

Eén van de uiterlijke kenmerken van de identiteit van Coro Cantoro is de witte kleding die de leden bij optredens dragen. Zo heeft het koor ook een spiritueel tintje, want wit staat voor zuiverheid en voert ook terug naar de Afro-Cubaanse traditie.

REPERTOIRE

Afro-Cubaanse traditie als basis

Het repertoire van Coro Cantoro bestaat grotendeels uit Cubaanse liedjes, die hun oorsprong vinden in de Afro-Cubaanse traditie. Ook worden er liedjes uit Zuid-Amerika vertolkt, evenals eigen composities en arrangementen van dirigent Jorge Martínez Galán. Ze zijn geschreven vanuit Jorge’s Cubaanse ‘roots’, maar overduidelijk ook beïnvloed door de Nederlandse cultuur en die van andere landen. Zijn werk onderscheidt zich door humor, intensiteit, gebruik van polyfonie en ritmische variaties.

Jorge laat zich inspireren door het werk van wereldberoemde kunstenaars, maar ook door gebeurtenissen die de voorpagina’s van het nieuws halen. Zo ontstonden de liedjes ‘Rembrandt en Coro Cantoro’ en ‘Miguel Angelo en Coro Cantoro’. Maar, helaas als gevolg van de tsunami in 2004, ook het liedje ‘Asia y Africa’.

Bij het Kroegkorenconcours van 2005 (Amsterdam) ontving Jorge voor zijn ‘Canción de los drankjes’ de speciale ‘Cuba Libre Award’.

Alle liedjes worden in het Spaans gezongen, maar beheersing van de Spaanse taal of zangervaring zijn geen vereisten om lid te kunnen worden van Coro Cantoro.

KOOR LESSEN

Coro Cantoro repeteert wekelijks  van 20:00 tot 22:00 uur.

Op donderdag in Haarlem: Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem. Routebeschrijving

Voor ieder optreden vindt er een generale repetitie plaats ter bevordering van de afstemming van de diverse stemgroepen, de samenwerking, saamhorigheid en, niet te vergeten, de gezelligheid. Elk seizoen wordt ingeluid en afgesloten met ‘una fiesta agradable’ (een gezellig feestje). Als start van het seizoen een Camino Cantoro en als afsluiting een Mesa Coro Cantoro.

We werken met sopranen (S), alten (A), tenoren (T) en bassen (B). Voor de bassen en tenoren hebben we nog  plaats. 

LIDMAATSCHAP

Iedereen kan lid worden van Coro Cantoro, het is niet noodzakelijk Spaans te kunnen spreken. Wij zijn altijd op zoek naar mannelijke leden (bas en tenor), maar ook regelmatig naar nieuwe alten en sopranen.

Bij voldoende deelname worden voorafgaand aan de kooravond speciale koorlessen van een uur gegeven genaamd CKL waarbij geoefend wordt met het repertoire van Coro Cantoro. Zowel jij als de dirigent kunnen bepalen of en wanneer je kunt doorstromen naar de kooravond. Meestal gaan deze lessen aan het begin van het seizoen van start.

Wil je eens nader kennismaken met ons koor, omdat je er wellicht lid van wil worden, dan ben je van harte uitgenodigd om als ‘gast’ een repetitie bij te wonen. Je kan dan van een map met partituren gebruikmaken. Tegelijkertijd kan dirigent Jorge Martínez Galán zich een eerste oordeel vormen over je zangkwaliteiten. Wil je inderdaad lid worden, dan kan je met Jorge een afspraak maken voor een kleine zangtest. Jorge kan dan beoordelen bij welke stemsoort je het beste ingedeeld kan worden en welk niveau je hebt. Bladmuziek (notenschrift) kunnen lezen is een vereiste. Heel belangrijkste is verder inzet en enthousiasme.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschap van Coro Cantoro  wordt voor een heel seizoen aangegaan en bedraagt € 370 p.p. per seizoen (1 september t/m 30 juni) waarvan €70 bij aanvang van het nieuwe seizoen betaald moet zijn, dus voor 1 september. Het restant ( €300) mag in twee termijnen per 15 oktober en per 15 januari betaald worden.  Bij tussentijdse beeindiging blijft de totale contributie verschuldigd, tenzij hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

De contributie komt overeen met 37 repetities van 2 uur en dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer:  NL28ABNA043.47.69.576 t.n.v. Galán.biz Amsterdam, o.v.v. ‘Contributie Coro Cantoro, seizoen 20xx- 20xx′.

Interesse ?
Mail ons!